Chi tiết

Triển khai chương trình hợp tác với trường Cao đẳng Ube Kosen (Nhật Bản)

Ngày 18/12/2017, Ông Yoshihiro Mitani - Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế Viện Công nghệ Quốc gia, trường Cao đẳng Ube Kosen, Nhật Bản đã đến thăm và làm việc tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế nhằm tìm hiểu cơ sở vật chất để chuẩn bị cho chương trình trao đổi giảng viên và sinh viên giữa hai trường.

Đây là bước triển khai biên bản thỏa thuận hợp tác giữa trường Cao đẳng Công nghiệp Huế và trường Cao đẳng Ube Kosen, Nhật Bản được ký kết vào tháng 10/2017 vừa qua. Tại buổi làm việc, hai bên đã thảo luận chi tiết để triển khai các hoạt động hợp tác giữa 02 trường trong năm 2018. Hai bên thống nhất thực hiện trao đổi sinh viên cho ngành Cơ điện tử và Điện tử, thời gian dự kiến thực hiện vào tháng 7 năm 2018. Trong dịp này, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế sẽ cử 01 giảng viên và 03 sinh viên sang trường Cao đẳng Ube Kosen học tập và giao lưu văn hóa trong 10 ngày.

 Việc hợp tác với Nhật Bản, và cụ thể là hợp tác với các trường Kosen là một trong những mục tiêu chiến lược về hợp tác quốc tế được đẩy mạnh của trường Cao đẳng Công nghiệp Huế trong những năm gần đây nhằm mục đích giao lưu và phát triển nhà trường. Chuyến thăm và làm việc của trường Cao đẳng Ube Kosen tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã thành công tốt đẹp, mở ra hướng hợp tác giữa hai nhà trường trong năm 2018.


Ngày gửi: 27/12/2017
Số người đã xem: 519
Trở lại