Chi tiết

Làm việc với công ty Hải Phong – Đà Nẵng

Ngày 10/01/2018, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã có buổi làm việc với công ty Hải Phong – Đà Nẵng. Tiến sĩ Lê Văn Luận – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn và ông Nguyễn Duy Hiền – Phó Giám đốc công ty chủ trì buổi làm việc.

Ông Nguyễn Duy Hiền – Phó Giám đốc công ty đã giới thiệu về những hoạt động sản xuất, sản phẩm của công ty cung ứng ra thị trường. Với định hướng chiến lược, công ty Hải Phong đã và đang phát triển về mọi mặt trong các lĩnh vực Xây dựng, Đầu tư, Đào tạo, Phái cử Thực tập sinh đi Nhật Bản.

Thay mặt lãnh đạo trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, tiến sĩ Lê Văn Luận ghi nhận và thống nhất với các nội dung mà phía công ty đề nghị hợp tác. Nhà trường mong muốn cùng với công ty trong việc hợp tác thúc đẩy tạo việc làm cho sinh viên, trong đó chú trọng việc làm tại thị trường Nhật, giao lưu văn hóa thể thao giữa sinh viên của hai đơn vị và đưa giảng viên vào học tập mô hình đào tạo, phương thức quản lý và triển khai 5S tại Hải Phong.

Đoàn công tác của trường đã được lãnh đạo công ty đưa đi tham quan mô hình đào tạo, phương thức tổ chức hoạt động và quản lý nhà ở, giao lưu với các em học viên. Công ty cũng cam kết cùng với Nhà trường trong quá trình đào tạo với thực tế sản xuất của doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng thực hành, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, kỹ năng mềm và tính năng động cho sinh viên, đặc biệt là tác phong, ý thức và văn hóa Nhật Bản.


Ngày gửi: 10/1/2018
Số người đã xem: 440
Trở lại