Chi tiết

Tuyển dụng của Công ty PHENIKAA - Huế

Trong hai ngày 02-03/02/2018, tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, công ty PHENIKAA - Huế, trực thuộc tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A đã có buổi phỏng vấn tuyển dụng, hơn 100 ứng viên tham gia phỏng vấn vào các vị trí việc làm. sinh viên tốt nghiệp của trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã đăng ký tham gia 52 ứng viên.

Tại buổi phỏng vấn, bà Lê Thanh Phượng – Giám đốc Nhân sự, đánh giá rất cao quá trình hợp tác giữa nhà trường và công ty trong việc tổ chức các hoạt động, trong đó có tuyển dụng nguồn nhân lực. Phía công ty sẵn sàng hợp tác với trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tiếp nhận sinh viên thực tập, tuyển dụng; tiếp nhận giảng viên đến tham gia sản xuất tại doanh nghiệp.

Kết thúc đợt phỏng vấn, công ty PHENIKAA - Huế đã tuyển 47 vị trí, trong đó 23 là sinh viên tốt nghiệp trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.

Với định hướng chiến lược “Lấy sản xuất công nghiệp là kinh doanh cốt lõi, vật liệu sinh thái và sản phẩm công nghệ cao là mũi nhọn, tăng dần tỷ trọng tham gia chuỗi cung ứng cho các sản phẩm công nghệ cao”; công ty PHENIKAA - Huế cam kết cùng với trường Cao đẳng Công nghiệp Huế trong quá trình đào tạo với thực tế sản xuất của doanh nghiệp, nâng cao kỹ năng thực hành, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, kỹ năng mềm và tính năng động cho sinh viên.


Ngày gửi: 6/2/2018
Số người đã xem: 787
Trở lại