Chi tiết

Phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2018

Từ 03 đến 05 tháng 10 năm 2018, tại thành phố Huế, Vụ Công tác học sinh, sinh viên – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Học sinh Sinh viên toàn quốc năm 2018. Gần 450 đại biểu là các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các trường cao đẳng và trung cấp trong cả nước đã về tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã nghe các báo cáo về một số nội dung, quy định mới và kế hoạch triển khai công tác học sinh, sinh viên những năm tới; Giáo dục toàn diện và việc trang bị kiến thức, kỹ năng bổ trợ thiết yếu cho học sinh, sinh viên; Công tác tuyển sinh và việc triển khai các quy định về đào tạo chính quy trình độ cao đẳng, trung cấp theo luật Giáo dục nghề nghiệp; Công tác hướng nghiệp và bồi dưỡng kỹ năng mềm cho HSSV các trường cao đẳng, trung cấp thích ứng với thời kỳ mới ở nước ta; Cách mạng công nghiệp 4.0 và công tác hướng nghiệp khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên trong thời kỳ cách mạng 4.0; Một số đề xuất thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp và các ý kiến tham luận, thảo luận của các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trong khuôn khổ hội nghị, sáng ngày 04 tháng 10, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã vinh dự tiếp đón gần 100 đại biểu đến thăm trường, tham quan và thực tế về công tác khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại trường. Trước đó, ngày 03 tháng 10, Tiến sĩ Cung Trọng Cường – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Công nghiệp Huế - đã có bài báo cáo về kinh nghiệm thực tiễn tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế và đề xuất một số giải pháp nhằm đề xuất thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp. Báo cáo đã thu hút sự quan tâm của đông đảo đại biểu tham dự Hội nghị. Tiến sĩ Cung Trọng Cường cho biết: để thực hiện khởi nghiệp sáng tạo, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã thay đổi nhận thức, tư duy cho giảng viên; đào tạo đội ngũ giảng viên giảng dạy đổi mới sáng tạo; xây dựng hệ sinh thái trong nhà trường; đào tạo cho sinh viên kỹ năng, kiến thức về khởi nghiệp sáng tạo. Bên cạnh đó, Nhà trường đã thay đổi quan điểm hợp tác theo hướng mang Doanh nghiệp đến nhà trường – Mang sinh viên đến Doanh nghiệp.

Tiến sĩ Nguyễn Chí Trường – Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên – Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết: Hiện cả nước có 1.974 cơ sở Giáo dục nghề nghiệp trong đó: 388 trường cao đẳng, gồm 304 trường công lập (chiếm 78%), 83 trường tư thục (chiếm 21%) và 01 trường có vốn đầu tư nước ngoài; 551 trường trung cấp, gồm 308 trường công lập (chiếm 56%), 243 trường tư thục (chiếm 44%); 1035 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, gồm 695 trung tâm công lập (chiếm 67%) và 339 trung tâm tư thục (chiếm 33%) và 01 trung tâm có vốn đầu tư nước ngoài. Trong thời gian tới, Công tác học sinh, sinh viên trong các Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tập trung thực hiện một số hoạt động chuyên môn dự kiến: Tổ chức Hội diễn văn nghệ học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp khu vực (Bắc, Trung, Nam) và toàn quốc năm 2018; Tổ chức Hội thao học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cấp khu vực (Bắc, Trung, Nam) năm 2018; Thực hiện Quyết định 1061/QĐ-LĐTBXH ngày 05/7/2017 của Bộ LĐTBXH về ban hành kế hoạch thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025”; Một số hoạt động liên quan đến công tác giáo dục, bồi dưỡng, quản lý và rèn luyện học sinh, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng theo quy định tại Thông tư số 17/2017/BLĐTBXH ngày 30/6/2017 ban hành quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, cao đẳng và các quy định liên quan khác của pháp luật theo kế hoạch được duyệt: như giáo dục, bồi dưỡng về chính trị, tư tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống; về ý thức công dân, trách nhiệm nghề nghiệp, phòng chống tệ nạn và ý thức chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật nhà nước; về giáo dục quốc phòng và an ninh; bồi dưỡng Kỹ năng bổ trợ thiết yếu cho học sinh, sinh viên./.


Ngày gửi: 9/10/2018
Số người đã xem: 607
Trở lại