Chi tiết

Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho nhân viên công ty Thủy điện Alin 2

Trong 02 ngày 12 – 13/12/2018, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 22 nhân viên thuộc công ty Thủy điện Alin 2. Đến dự khai giảng lớp huấn luyện có TS. Lê Văn Luận – Phó Hiệu trưởng nhà trường và ông Huỳnh Phước Sanh – Trưởng phòng Kỹ thuật công ty.

Ông Huỳnh Phước Sanh cho rằng; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là bắt buộc đối với nhân viên của công ty trước khi tham gia vào các nội dung của công việc; công ty chọn trường Cao đẳng Công nghiệp là đơn vị huấn luyện vì chất lượng đào tạo đảm bảo và sát với thực tế ngành điện và sẽ tiếp tục hợp tác những khóa sau.

Khóa huấn luyện đã cung cấp đến học viên hệ thống kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động; quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động; chính sách và các chế độ về an toàn, vệ sinh lao động; hệ thống kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, gây hại tại nơi làm việc, biện pháp cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong kinh doanh sản xuất, cách sử dụng trang thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân…

Nội dung huấn luyện chuyên ngành, hệ thống những kiến thức tổng hợp về máy móc, thiết bị, vật tư ngành điện; chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, gây hại, biện pháp phân tích, đánh giá, quản lý rủi ro liên quan đến đến công việc; các quy trình làm việc an toàn, vệ sinh lao động của ngành điện và các quy trình vận hành hệ thống điện.


Ngày gửi: 18/12/2018
Số người đã xem: 444
Trở lại