Chi tiết

Đăng cai tổ chức Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2018

Ngày 15/12/2018, tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Hội Vật lý Thừa Thiên Huế phối hợp với Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Trường Đại học Khoa học Huế, Trường Đại học Sư Phạm Huế và Sở Giáo dục - Đào tạo Thừa Thiên Huế tổ chức “Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2018”.

Sau hơn 01 tháng triển khai, Hội nghị thu hút 52 nhóm tác giả gửi bài báo tham dự Hội nghị. Ban tổ chức đã tiến là lựa chọn, phân loại và chia làm 04 nhóm chủ đề với 13 báo cáo hình thức thuyết trình (oral) và 39 báo cáo treo (poster).

Các báo cáo đã nêu những nghiên cứu mới của các tác giả, nhóm tác giả về Phương pháp giảng dạy Vật lý và Vật lý ứng dụng. Đáng chú ý có nhiều nghiên cứu có tính giá trị khoa học và tính thực tiễn cao như: Thiết kế lõi điều khiển hiển thị theo chuẩn VGA ứng dụng cho các hệ thống nhúng sử dụng vi xử lý mềm của nhóm tác giả Trần Thị Kiều, Khổng Thị Thu Thảo, Phan Hải Phong; Nghiên cứu giải pháp công nghệ hiện đại hóa trong công tác quản lý và vận hành hệ thống đèn chiếu sáng công cộng của tác giả Trần Phương Nam; Nghiên cứu khôi phục cảm biến áp điện cho tổ hợp Anten sô na nhúng VGS – 3 trang bị cho Không quân – Hải quân của nhóm tác giả Trương Văn Chương, Đỗ Viết Ơn, Ngô Ngọc Tuấn, Nguyễn Văn Thịnh….

Những báo cáo sau khi phản biện sẽ được lựa chọn đăng trên Kỷ yếu Hội nghị Vật lý Thừa Thiên Huế 2018, có đăng ký ISBN và Ban biên tập chọn một số bài gửi đăng ở Tạp chí Khoa học và công nghệ của Trường Đại học Khoa học Huế ((nằm trong danh mục tạp chí được tính điểm theo quy định của hội đồng chức danh giáo sư, phó giáo sư).

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Võ Thanh Tùng - Chủ tịch Hội Vật lý Thừa Thiên Huế cho biết, Vật lý là môn học có tính tương tác và ứng dụng rất cao trong đời sống xã hội. Thông qua Hội nghị lần này, Hội Vật lý Thừa Thiên Huế tạo môi trường khoa học, là cơ hội để đẩy mạnh việc hợp tác và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học bộ môn Vật lý; thúc đẩy công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, nâng cao trình độ chuyên môn của các Trường Đại học, Cao đẳng và các trường THPT trên địa bàn và khu vực Miền Trung, cụ thể hóa Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 theo Quyết định 380-QĐ/TTg ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ngày gửi: 20/12/2018
Số người đã xem: 420
Trở lại