Chi tiết

Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII) và Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018

Ngày 05 tháng 01 năm 2018, Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã tổ chức Học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XII) và Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018. Đồng chí Đặng Hữu Hải – Thành ủy viên, Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Huế đã tham dự và báo cáo Nghị quyết.

Hội nghị nhằm giúp lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản đã được Hội nghị Trung ương 8 (khoá XII) thông qua, trên cơ sở đó tuyên truyền sâu rộng trong toàn trường, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định, nghị quyết, kết luận của Trung ương.

        Tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2018, Đảng bộ trường đã đánh giá các mặt đạt được và những tồn tại, phân tích và chỉ ra các nguyên nhân, từ đó làm cơ sở để xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác Đảng năm 2019. Đảng bộ đã biểu dương, khen thưởng Chi bộ Kỹ thuật công nghệ và 8 cá nhân đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Đảng bộ trường Cao đẳng Công nghiệp Huế hiện có 75 Đảng viên, sinh hoạt tại 8 chi bộ trực thuộc. Năm 2018, tập thể Đảng bộ trường đã đoàn kết, nỗ lực, vượt qua nhiều khó khăn, lãnh đạo Nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn, an ninh, quốc phòng, giáo dục chính trị tư tưởng, lãnh đạo công tác Đoàn thể và thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Trong năm 2018, Đảng bộ trường đã kết nạp được: 06 (trong đó có 02 sinh viên) quần chúng ưu tú vào Đảng.  Nhà trường được Bộ trưởng Bộ Công Thương trao tặng Bằng khen, Công đoàn Bộ Công Thương cờ thi đua; Đoàn trường được vinh dự nhận bằng khen do Trung ương Đoàn trao tặng; Bộ Công Thương trao tặng 02 Bằng khen cho các phòng, khoa, trung tâm, 04 Bằng khen cho công chức, viên chức; 03 công chức, viên chức được tặng thưởng danh hiệu Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương. Phát huy những kết quả đạt được, trong năm 2019, Đảng bộ trường xác định tiếp tục thực hiện tốt các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp trên; Đảm bảo công tác tuyển sinh, chất lượng đào tạo; Nâng cao chất lượng đảng viên và đội ngũ; Thực hiện tốt công tác cán bộ; Chú trọng đánh giá năng lực của Đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; Tiếp tục sắp xếp bộ máy, vị trí công việc, nâng cao chất lượng hoạt động và giữ vững thương hiệu của Nhà trường; Thi đua lập thành tích chào mừng 120 năm thành lập trường (1899 – 2019).


Ngày gửi: 8/1/2019
Số người đã xem: 448
Trở lại