Chi tiết

Huấn luyện an toàn hóa chất, vệ sinh lao động cho nhân viên công ty xi măng Đồng Lâm

Trong 02 ngày 25– 26/01/2019, tại nhà máy xi măng Đồng Lâm, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã tổ chức huấn luyện an toàn hóa chất, vệ sinh lao động cho 18 nhân viên thuộc công ty. Đến dự khai giảng lớp huấn luyện có ThS. Trần Hữu Châu Giang – Phó Hiệu trưởng nhà trường và ông Phan Hùng Anh – Phó Trưởng phòng Nhân sự công ty.

TS. Đào Anh Quang, giảng viên phụ trách lớp học cho biết: khóa huấn luyện đã cung cấp đến học viên hệ thống kiến thức cơ bản về an toàn vệ sinh lao động; quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động; chính sách và các chế độ về an toàn hóa chất, phương pháp sử dụng và bảo quản hóa chất, vệ sinh lao động; hệ thống kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, gây hại tại nơi làm việc, biện pháp cải thiện điều kiện lao động; văn hóa an toàn trong kinh doanh sản xuất, cách sử dụng trang thiết bị an toàn, phương tiện bảo vệ cá nhân…

Theo ông Phan Hùng Anh - Phó trưởng phòng nhân sự công ty Xi măng Đồng Lâm; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động là bắt buộc đối với nhân viên của công ty trước khi tham gia vào các nội dung của công việc; công ty lựa chọn hợp tác với  trường Cao đẳng Công nghiệp làm đơn vị huấn luyện bởi Nhà trường đảm bảo các yêu cầu của công ty về chất lượng đào tạo, sát với thực tế vận hành của nhà máy.

Kết thúc khóa huấn luyện, các học viên được cấp thẻ an toàn, vệ sinh lao động theo đúng các quy định của cơ quan nhà nước ban hành.


Ngày gửi: 28/1/2019
Số người đã xem: 616
Trở lại