Chi tiết

   Năm học 2018-2019  Chọn tuần: 
Lịch được duyệt tự động vào: 24 h ngày 12/08/2018
Ca trựcĐơn vịThứ hai
06/08/2018
Thứ ba
07/08/2018
Thứ tư
08/08/2018
Thứ năm
09/08/2018
Thứ sáu
10/08/2018
Thứ bảy
11/08/2018
Chủ nhật
12/08/2018
Ca SángKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa KT-NN-QT-DL
httthuy
httthuy
Ca ChiềuKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa KT-NN-QT-DL
httthuy
Ca TốiKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa KT-NN-QT-DL
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 12/08/2018
  Trở về trang chủ    Xuất file