Chi tiết

   Năm học 2018-2019  Chọn tuần: 
Lịch được duyệt vào: 16/10/2018
Ca trựcĐơn vịThứ hai
15/10/2018
Thứ ba
16/10/2018
Thứ tư
17/10/2018
Thứ năm
18/10/2018
Thứ sáu
19/10/2018
Thứ bảy
20/10/2018
Chủ nhật
21/10/2018
Ca SángKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(8h-11h))
nvanh
(CS1(8h-11h))
Khoa Động lực
dtanh
(8h00-10h30 tại VP khoa Cơ sở 1)
dtanh
(8h00-10h30 tại VP khoa Cơ sở 1)
Khoa CN Hóa - MT
ldvuong
ldvuong
vttkieu
ldvuong
Khoa Điện - Điện tử
hxvinh
(Sc1)
hxvinh
(Cs1)
hxvinh
(Cs1)
Khoa KHCB
tbthanh
nntrac
tbthanh
nntrac
tbthanh
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
Khoa KT-NN-QT-DL
hvhiep
hvhiep
Ca ChiềuKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(14h-17h))
Khoa Động lực
dtanh
(14h30-16h30 tại CS2 )
dtanh
(14h30-17h00 tại VP khoa Cơ sở 1)
Khoa CN Hóa - MT
vttkieu
ldvuong
ldvuong
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
tbthanh
nntrac
tbthanh
nntrac
nntrac
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(13h - 16h)
Khoa KT-NN-QT-DL
Ca TốiKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa KT-NN-QT-DL
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 16/10/2018
  Trở về trang chủ    Xuất file