Chi tiết

   Năm học 2018-2019  Chọn tuần: 
Lịch được duyệt vào: 21/10/2018
Ca trựcĐơn vịThứ hai
22/10/2018
Thứ ba
23/10/2018
Thứ tư
24/10/2018
Thứ năm
25/10/2018
Thứ sáu
26/10/2018
Thứ bảy
27/10/2018
Chủ nhật
28/10/2018
Ca SángKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
hxvinh
(Cs1, 8h30-10h30)
hxvinh
(Cs1,8h30-10h39)
tpnam
(CS2 8h00-9h00, CS1 9h30-11h00)
hxvinh
(Cs1,8h30-10h30)
Khoa KHCB
tbthanh
tbthanh
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(7h30 - 9h30 (CS2))
hmtuan
(8h30 - 10h30)
Khoa KT-NN-QT-DL
hthtien
hthtien
hvhiep
hvhiep
Ca ChiềuKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
tpnam
(CS1 14h00-17h00)
tpnam
(CS1 14h00-17h00)
tpnam
(CS1 14h00-17h00)
tpnam
(CS1 14h00-17h00)
tpnam
(CS1 14h00-17h00)
Khoa KHCB
tbthanh
tbthanh
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(13h - 16h)
hmtuan
(14h - 17h)
Khoa KT-NN-QT-DL
hthtien
Ca TốiKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa KT-NN-QT-DL
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 21/10/2018
  Trở về trang chủ    Xuất file