Chi tiết

   Năm học 2018-2019  Chọn tuần: 
Lịch được duyệt tự động vào: 24 h ngày 11/11/2018
Ca trựcĐơn vịThứ hai
05/11/2018
Thứ ba
06/11/2018
Thứ tư
07/11/2018
Thứ năm
08/11/2018
Thứ sáu
09/11/2018
Thứ bảy
10/11/2018
Chủ nhật
11/11/2018
Ca SángKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(8h-11h))
nvanh
(CS1(8h-11h))
Khoa Động lực
dtanh
(8h30-10h30 tại VP khoa Cơ sở 1)
dtanh
(9h00-10h30 tại VP khoa Cơ sở 2)
Khoa CN Hóa - MT
ldvuong
ldvuong
ldvuong
ldvuong
Khoa Điện - Điện tử
tpnam
tpnam
hxvinh
tpnam
(CS1 8h00-9h00, CS2 9h30-11h01)
hxvinh
Khoa KHCB
tbthanh
tbthanh
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30 (CS2))
hmtuan
(8h30 - 10h30 (CS2))
hmtuan
(8h30 - 10h30 (CS2))
hmtuan
(8h30 - 10h30 (CS2))
Khoa KT-NN-QT-DL
hvhiep
httthuy
Ca ChiềuKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(14h-17h))
nvanh
(CS1(14h-17h))
nvavan
nvavan
Khoa Động lực
dtanh
(14h30-17h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(14h30-17h00 tại VP khoa Cơ sở 1)
Khoa CN Hóa - MT
ldvuong
ldvuong
ldvuong
Khoa Điện - Điện tử
tpnam
hxvinh
tpnam
tpnam
tpnam
Khoa KHCB
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(13h - 15h)
Khoa KT-NN-QT-DL
httthuy
hvhiep
Ca TốiKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa KT-NN-QT-DL
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 11/11/2018
  Trở về trang chủ    Xuất file