Chi tiết

   Năm học 2017-2018  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
01/01/2018
Thứ ba
02/01/2018
Thứ tư
03/01/2018
Thứ năm
04/01/2018
Thứ sáu
05/01/2018
Thứ bảy
06/01/2018
Chủ nhật
07/01/2018
Ca SángKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
nqhoang
(8h00 - 10h30 tại VP khoa CS1)
nqhoang
(8h30 - 11h00 tại VP CS2)
Khoa CN Hóa - MT
vttkieu
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
lhnguyen
(từ 8h30-10h30)
Khoa Kinh tế
hvhiep
dtlthuy
hvhiep
hvhiep
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa NN-QT-DL
httthuy
httthuy
Ca ChiềuKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
dtanh
(14h00 - 17h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(14h00 - 17h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(14h00 - 17h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(14h00 - 17h00 tại VP khoa CS1)
Khoa CN Hóa - MT
vttkieu
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
nntrac
(từ 14h-16h)
nntrac
(từ 14h-16h)
Khoa Kinh tế
dtlthuy
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa NN-QT-DL
httthuy
Ca TốiKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa Kinh tế
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa NN-QT-DL
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 31/07/2017
  Trở về trang chủ    Xuất file