Chi tiết

   Năm học 2018-2019  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
14/01/2019
Thứ ba
15/01/2019
Thứ tư
16/01/2019
Thứ năm
17/01/2019
Thứ sáu
18/01/2019
Thứ bảy
19/01/2019
Chủ nhật
20/01/2019
Ca SángKhoa CNTT - TT
ndkhoa
ndkhoa
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
dtanh
(9h00-11h00 tại VP khoa CS2)
Khoa CN Hóa - MT
ldvuong
ldvuong
ldvuong
ldvuong
ldvuong
Khoa Điện - Điện tử
tpnam
(CS1 8h00-11h00)
hxvinh
(CS1 8h00-11h00)
tpnam
(CS1 8h00, CS2 9h30)
dhluy
(CS2 8h00-11h00)
tpnam
(CS1 8h00-9h00, CS2 9h00-11h00)
Khoa KHCB
tbthanh
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(7h30 - 9h30 (CS2))
hmtuan
(8h30 - 10h30 (CS2))
Khoa KT-NN-QT-DL
hvhiep
hvhiep
Ca ChiềuKhoa CNTT - TT
ndkhoa
ndkhoa
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(14h-17h))
nvanh
(CS1(14h-17h))
nvanh
(CS1(14h-17h))
Khoa Động lực
dtanh
(14h3-17h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(14h00-16h30 tại VP khoa Cơ sở 1)
dtanh
(14h00-17h00 tại VP khoa CS1)
Khoa CN Hóa - MT
ldvuong
Khoa Điện - Điện tử
tpnam
(CS1 14h00-17h00)
tpnam
(CS1 14h00-17h00)
hxvinh
(CS1 14h00-17h00)
tpnam
(CS1 14h00-17h00)
hxvinh
(CS1 14h00-17h00)
Khoa KHCB
tbthanh
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(13h - 16h)
hmtuan
(14h - 16h30)
Khoa KT-NN-QT-DL
Ca TốiKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa KT-NN-QT-DL
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 08/08/2018
  Trở về trang chủ    Xuất file