Chi tiết

   Năm học 2017-2018  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
12/03/2018
Thứ ba
13/03/2018
Thứ tư
14/03/2018
Thứ năm
15/03/2018
Thứ sáu
16/03/2018
Thứ bảy
17/03/2018
Chủ nhật
18/03/2018
Ca SángKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
nqhoang
(8h3011h00 tại VP khoa CS1)
Khoa CN Hóa - MT
vttkieu
ldvuong
ldvuong
ldvuong
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
hvhiep
hvhiep
hvhiep
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
httthuy
Cơ sở 2 + 3
Ca ChiềuKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
dtanh
(14h00-17h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(14h00-17h00 tại VP khoa CS1)
ltrung
(14h00-17h00 tại VP khoa CS1)
Khoa CN Hóa - MT
ldvuong
ldvuong
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
dtlthuy
dtlthuy
dtlthuy
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
httthuy
httthuy
Cơ sở 2 + 3
Ca TốiKhoa CNTT
Khoa Cơ khí
Khoa Điện tử
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện
Khoa KHCB
Khoa Xây dựng
Khoa Kinh tế
Khoa Nhiệt lạnh
Khoa NN-QT-DL
Cơ sở 2 + 3
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 31/07/2017
  Trở về trang chủ    Xuất file