Chi tiết

   Năm học 2017-2018  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
28/08/2017
Thứ ba
29/08/2017
Thứ tư
30/08/2017
Thứ năm
31/08/2017
Thứ sáu
01/09/2017
Thứ bảy
02/09/2017
Chủ nhật
03/09/2017
Ca SángKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
ltrung
(8h00-11h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(8h00-11h00 tại VP khoa CS1)
nqhoang
(8h00-11h00 tại VP khoa CS1)
nqhoang
(8h00-11h00 tại VP khoa CS1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
lhnguyen
(từ 8h00-10h00)
lhnguyen
(từ 8h00-10h00)
lhnguyen
(từ 8h00-10h00)
lhnguyen
(từ 8h00-10h00)
lhnguyen
(từ 8h00-10h00)
Khoa Kinh tế
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
Khoa NN-QT-DL
Ca ChiềuKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
dtanh
(14h00-17h00 tại VP khoa CS1)
ltrung
(14h00 - 16h30 tại VP khoa CS2)
dtanh
(14h00-17h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(15h00 - 17h00 tại VP khoa CS2)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
nntrac
(từ 14h00-16h00)
nntrac
(từ 14h00-16h00)
Khoa Kinh tế
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(14h - 17h)
Khoa NN-QT-DL
httthuy
httthuy
httthuy
Ca TốiKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa Kinh tế
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa NN-QT-DL
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 01/08/2017
  Trở về trang chủ    Xuất file