Chi tiết

   Năm học 2017-2018  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
04/09/2017
Thứ ba
05/09/2017
Thứ tư
06/09/2017
Thứ năm
07/09/2017
Thứ sáu
08/09/2017
Thứ bảy
09/09/2017
Chủ nhật
10/09/2017
Ca SángKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
dtanh
(8h30-11h00 tại VP khoa CS1)
nqhoang
(8h00-11h00 tại VP khoa CS2)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
pbdung
Khoa KHCB
lhnguyen
(từ 8h-10h30)
lhnguyen
(từ 8h-10h30)
lhnguyen
(từ 8h-10h30)
lhnguyen
(từ 8h-10h30)
Khoa Kinh tế
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa NN-QT-DL
httthuy
httthuy
Ca ChiềuKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
dtanh
(14h00-17h00 tại VP khoa CS1)
ltrung
(14h00-17h00 tại VP khoa CS2)
dtanh
(14h00-17h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(14h00-17h00 tại VP khoa CS1)
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
tpnam
tpnam
tpnam
tpnam
Khoa KHCB
nntrac
(từ 14h-16h30)
nntrac
(từ 14h-16h30)
Khoa Kinh tế
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa NN-QT-DL
httthuy
Ca TốiKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa Kinh tế
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa NN-QT-DL
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 01/08/2017
  Trở về trang chủ    Xuất file