Chi tiết

   Năm học 2018-2019  Chọn tuần: 
Lịch được duyệt tự động vào: 24 h ngày 16/09/2018
Ca trựcĐơn vịThứ hai
10/09/2018
Thứ ba
11/09/2018
Thứ tư
12/09/2018
Thứ năm
13/09/2018
Thứ sáu
14/09/2018
Thứ bảy
15/09/2018
Chủ nhật
16/09/2018
Ca SángKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS2(8h-11h))
nvanh
(CS1(8h-11h))
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
ldvuong
vttkieu
ldvuong
ldvuong
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
tbthanh
tbthanh
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(7h30 - 9h30 (CS2))
hmtuan
(7h30 - 9h30)
hmtuan
(7h30 - 9h30)
Khoa KT-NN-QT-DL
hvhiep
hvhiep
hvhiep
Ca ChiềuKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(14h-17h))
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
vttkieu
ldvuong
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
tbthanh
tbthanh
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(13h - 15h)
Khoa KT-NN-QT-DL
Ca TốiKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa KT-NN-QT-DL
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 16/09/2018
  Trở về trang chủ    Xuất file