Chi tiết

   Năm học 2018-2019  Chọn tuần: 
Lịch được duyệt tự động vào: 24 h ngày 07/10/2018
Ca trựcĐơn vịThứ hai
01/10/2018
Thứ ba
02/10/2018
Thứ tư
03/10/2018
Thứ năm
04/10/2018
Thứ sáu
05/10/2018
Thứ bảy
06/10/2018
Chủ nhật
07/10/2018
Ca SángKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS2(8h-11h))
nvanh
(CS1(8h-11h))
Khoa Động lực
dtanh
(8h30-11h00 tại VP khoa Cơ sở 1)
Khoa CN Hóa - MT
ldvuong
ldvuong
vttkieu
ldvuong
ldvuong
Khoa Điện - Điện tử
hxvinh
(8h30-10h30, CS1)
hxvinh
(8h30-10h30, CS1)
Khoa KHCB
tbthanh
tbthanh
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa KT-NN-QT-DL
hvhiep
hvhiep
hvhiep
Ca ChiềuKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
nvanh
(CS1(14h-17h))
nvanh
(CS1(14h-17h))
Khoa Động lực
dtanh
(14h3-17h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(14h00-17h00 tại CP khoa CS1)
dtanh
(13h30-17h00 tại VP khoa Cơ sở 2)
Khoa CN Hóa - MT
vttkieu
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
tbthanh
tbthanh
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa KT-NN-QT-DL
httthuy
Ca TốiKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa KT-NN-QT-DL
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 07/10/2018
  Trở về trang chủ    Xuất file