Chi tiết

   Năm học 2017-2018  Chọn tuần: 
Ghi chú: Lịch trực này chưa duyệt!
Ca trựcĐơn vịThứ hai
02/10/2017
Thứ ba
03/10/2017
Thứ tư
04/10/2017
Thứ năm
05/10/2017
Thứ sáu
06/10/2017
Thứ bảy
07/10/2017
Chủ nhật
08/10/2017
Ca SángKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
nqhoang
(8h30 - 11h00 tại VP khoa CS1)
dtanh
(8h30 - 11h00 tại VP CS1)
ltrung
(8h30 - 11h00 tại VP CS1)
dtanh
(8h30 - 11h00 tại VP CS1)
Khoa CN Hóa - MT
duan.tranhoa
(7:30-11:00)
duan.tranhoa
(7:30-11:00)
Khoa Điện - Điện tử
pbdung
pbdung
(cs2)
pbdung
pbdung
pbdung
Khoa KHCB
Khoa Kinh tế
hvhiep
hvhiep
hvhiep
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
hmtuan
(8h30 - 10h30)
Khoa NN-QT-DL
Ca ChiềuKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
ltrung
(14h00 - 16h30 tại VP khoa CS1)
nqhoang
(14h00 - 16h30 tại VP khoa CS1)
Khoa CN Hóa - MT
duan.tranhoa
(13:30-17:00)
duan.tranhoa
(13:30-17:00)
Khoa Điện - Điện tử
pbdung
pbdung
(cs2)
Khoa KHCB
Khoa Kinh tế
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
hmtuan
(14h - 16h30)
hmtuan
(14h - 17h)
Khoa NN-QT-DL
httthuy
httthuy
httthuy
Ca TốiKhoa CNTT - TT
Khoa Cơ khí
Khoa Động lực
Khoa CN Hóa - MT
Khoa Điện - Điện tử
Khoa KHCB
Khoa Kinh tế
Khoa N.Lạnh - X.Dựng
Khoa NN-QT-DL
Thông tin về nhiệm vụ có thể thay đổi ở cấu hình thông tin Module.

- Quản lý hành chính các hoạt động của toàn thể viên chức và HSSV trong khoa;

- Tiếp nh�%

Cập nhật lần cuối vào: 01/08/2017
  Trở về trang chủ    Xuất file