Chi tiết

Quyết định và Danh sách SV bị cảnh báo và buộc thôi học Khóa 17TCA, 16CD, 17CD
SV xem chi tiết ở file đính kèm
File đính kèm: canhbao_buocthoihoc_2-17-18.zip

Ngày gửi: 29/10/2018
Số người đã xem: 724
Quay lại