Chi tiết

Kế hoạch Xét tốt nghiệp các Khoá: Từ Khóa 20CD trở về trước, 22CL(1 năm) trở về trước, 21TCA và 21TCB trở về trước
 - Thời gian HSSV đề xuất xét tốt nghiệp ở trang cá nhân, mục đề xuất Biểu mẫu: từ ngày 08/3/2024 đến ngày 20/3/2024.

 - Thời gian Phòng ĐT-CTSV xét tốt nghiệp:

         + Ngày 21, 22/3/2024: Tổng hợp dữ liệu đề xuất xét tốt nghiệp.

         + Từ ngày 25/3/2024 đến 29/3/2024: xét các Khoá bậc Cao đẳng 

         + Từ ngày 01/4/2024 đến 05/4/2024: xét các Khoá bậc Cao đẳng liên thông và Trung cấp.

   - Thời gian nhận giấy chứng nhận tạm thời: Từ chiều ngày 10/04/2024 tại Văn phòng 1 cửa trường CĐCN Huế (Nhà M tầng 1).

   - Thời gian nhận bằng tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau.

Ngày gửi: 4/3/2024
Số người đã xem: 4036

Các thông báo mới
 Kế hoạch thi lần 2 HK2 và kỳ phụ năm học 2023-2024 các Khóa (18/6/2024) 
 Kế hoạch xét tốt nghiệp Khóa 21CD (cả chương trình 2.5 năm và 3 năm) (20/5/2024) 
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC CÁC KHOÁ 20CD TRỞ VỀ TRƯỚC, 22CL(1 NĂM) TRỞ VỀ TRƯỚC, 21TCA VÀ 21TCB TRỞ VỀ TRƯỚC - ĐỢT XÉT THÁNG 03/2024 (26/4/2024) 
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024-Hệ TC-B (1/4/2024) 
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 (1/4/2024) 
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng giảng viên (27/3/2024) 
 Kế hoạch bế giảng và Quyết định đính kèm danh sách sinh viên tốt nghiệp các khóa 21CD, 22CL, 22TCA (26/3/2024) 


Các thông báo khác
 Thông báo thanh lý tài sản (2/2/2024)
 Thông báo Thanh lý phế liệu lưu kho (25/1/2024)
 Thông báo thời gian đăng ký online trên phần mềm các học phần HK2, năm học 2023-2024 các Khóa 23CD, 23TCB, 23TCA, 23CL (4/1/2024)
 KÊNH HỖ TRỢ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỌC (2/1/2024)
 Thông báo kế hoạch học Giáo dục Quốc phòng An ninh khoá 23CD (2/1/2024)
 Thông báo về việc mời chào giá cho thuê tài sản (27/12/2023)
 Quyết định thu học phí và miễn giảm học phí năm học 2023-2024 (26/12/2023)
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng (20/12/2023)
 Kế hoạch Thi lần 2 Học kỳ 1, năm học 2023-2024 (19/12/2023)
 Kế hoạch xét tốt nghiệp các khóa 21CD (2.5 năm), 22CL (1.5 năm) và 22TCA (19/12/2023)
Quay lại