Chào mừng đến với Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

"Ai ra xứ Huế thì ra, ai về Bến Ngự ai về Nam Giao..."

Cả nước nhớ đến Huế vì Huế mộng, Huế mơ. Huế có Bến Ngự, có đàn Nam Giao, có sông Hương núi Ngự và nhiều đền đài lăng tẩm, không chỉ có vậy mà Huế còn có một ngôi trường hơn một thế kỷ đó là trường Bá Công, Kỷ nghệ thực hành Huế xưa kia, nay là trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế với truyền thống dạy nghề tiêu biểu và lịch sử đấu tranh cách mạng kiên cường...

Xem tiếp »

Tầm nhìn - 2025

Trường Cao Đẳng Công nghiệp Huế phấn đấu trở thành cơ sở đào tạo tiên tiến, hội nhập quốc tế, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trở thành trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học, kỹ thuật, công nghệ phục vụ yêu cầu phát triển của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Sứ mạng - 2020

Xây dựng môi trường học tập và làm việc thân thiện, nhân văn trong nền kinh tế tri thức; Áp dụng công nghệ tiên tiến trong dạy - học, tạo cơ hội để người học tự học suốt đời; Cung ứng các dịch vụ giáo dục đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về nguồn nhân lực của xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững của Trường.

Sơ đồ tổ chức của trường

Mục tiêu chất lượng năm học 2016-2017

Reading View. Alt Shift A for Accessibility Help.

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2018-2019


1.     30% giảng viên của Trường đăng ký và tiến hành cải tiến phương pháp giảng dạy theo hướng lấy HSSV làm trung tâm.

2.     100% giảng viên tham gia thực tế doanh nghiệp theo quy định của Trường.

3.     Triển khai nghiên cứu khoa học năm 2019: 15 đề tài cấp trường; 2 đề tài cấp bộ, cấp tỉnh hoặc công trình chuyển giao công          nghệ cho doanh nghiệp.

4.     95% các yêu cầu của HSSV được giải quyết đúng hạn.

5.     95% yêu cầu của các đơn vị trong trường (đã được ban giám hiệu phê duyệt) được giải quyết đúng hạn.

6.     Mức hài lòng của HSSV về giảng dạy là 85%.

7.     Mức hài lòng của CC,VC, NLĐ và HSSV về hoạt động của các đơn vị trong trường là 80%.

8.     Tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp là 80%.

9.     Tỷ lệ sinh viên các ngành trọng điểm có việc làm sau 01 năm tốt nghiệp là 90%