Danh mục các công trình khoa học

Tìm với    Tìm kiếm     
Không tìm thấy kết quả nào!

Nghiên cứu khoa học

Hội thảo khoa học giáo dục và công nghệ - CEST 2018
Từ ngày 28 đến ngày 29/07/2018, Hội thảo Khoa học Giáo dục và Công nghệ lần 2 (CEST 2018) đã được tổ chức tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.
Nghiệm thu chính thức đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2017
Ngày 22 tháng 01 năm 2018, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, Vụ khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương tổ chức nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ (KH&CN) cấp Bộ năm 2017.
Xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ cấp trường năm 2018
Căn cứ vào nhiệm vụ khoa học - công nghệ năm học 2017 - 2018, định hướng khoa học - công nghệ đến năm 2020 và tính cấp thiết của việc nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của Nhà trường, ngày 20 tháng 12 năm 2017, Hội đồng Khoa học và Đào tạo trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã tổ chức xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm 2018.