Cơ sở vật chất của Khoa Điện - điện tử

 

Khoa Điện có 10 phòng thực hành chuyên môn với trang thiết bị hiện đại:

- Phòng TH Cung cấp điện

- Phòng TH Máy điện

- Phòng TH Sửa chữa máy điện

- Phòng TH Trang bị điện

- Phòng TH Sửa Pan

- Phòng TH Điện tử

- Phòng TH Vi điều khiển

- Phòng TH PLC

- Phòng TH Điện khí nén

- Phòng TH Đo lường