Cơ sở vật chất của Khoa Cơ khí

TT Xưởng TH Diện tích (m2) Tên thiết bị chính Số lượng
1 C1.X0.103 260m2 Máy hàn điện hồ quang Miler 06
Máy mài 2 đá 01
Máy hàn 1 chiều Miller 01
Máy hàn xoay chiều 06
Máy hàn 06 mỏ VDM 01
Máy hàn MIG, MAG Kempi 04
Máy hàn TIG Pro420 02
Máy hàn tự động MZ1000 01
Xe hàn máy MZ1000 01
2 C1.X0.114 300m2 Ê tô chữ thập 1
Ê tô song song 28
Ê tô chân 8
Máy mài cỡ trung BOSCH 1
Đài vạch 2
Đe rèn 4
Máy khoan BOS 1
3 C1.X0.113 260m2 Máy mài 2 đá 01
Máy khoan bàn 02
Máy hàn xoay chiều 06
Buồng hàn 2
Máy khoan tay bosh 08
Máy mài tay crow 02
Máy mài tay makita 180 02
Máy hàn điện hồ quang Miler 06
4 C1.X0.111 260m2 Máy lốc tôn 01
Máy cắt dập 02
Máy uốn ống 01
Buồng hàn 2
Máy cắt Plasma 01
Máy cắt đá 04
Máy hàn điểm 01
Máy hàn TIG Pro420 02
Máy gập tôn 02
5 C2.X1.115 150m2 M¸y tiÖn 08
M¸y mµi 2 ®¸ 01
6 C2.X1.113 150m2 M¸y bµo 05
Máy phay 03
M¸y khoan bµn 01
M¸y khoan cÇn 01
M¸y mµi 2 ®¸ 01
7 C2.X1.105 150m2 Máy vi tính 40
Máy chiếu 01
8 C2.X1.117 150m2 M¸y tiÖn 08
M¸y mµi 2 ®¸ 01
9 C2.X1.105 150m2 M¸y tiÖn 12
M¸y mµi 2 ®¸ 01
10 C2.X1.107 150m2 M¸y tiÖn CNC 02
Máy vi tính 13
Máy phay CNC 01
11 C2.X1.121 150m2 Bộ PLC S7-314C, với hai đầu DP,24đầu vào/16đầu ra 4 đầu vào/2 đầu ra tương tự, kèn nguồn nối 24V/6A. Dùng để lắp trên khung tiêu chuẩn A4 02
Khối giao diên UnitrainI 03
Khối thực nghiệm UnitrainI 06
Bộ các phụ kiện đo 03
Trạm lựa chọn sản phẩm 01
Trạm lắp ráp 01
Trạm kiểm tra 01
Trạm vận chuyển 01