Chuyên ngành đào tạo của Khoa Cơ khí

Thu gọn Mở rộng

Khoa Cơ khí thực hiện chức năng đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao cho các khu công nghiệp trong tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và cho khu vực Miền trung Tây Nguyên.

XEM CHI TIẾT CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO>>>