Giới thiệu về Khoa Kỹ Thuật Ô Tô

Mục tiêu và định hướng phát triển Khoa Kỹ Thuật Ô Tô 


          Với phương châm hành động “Đoàn kết, Sáng tạo, Dân chủ, Hội nhập, Phát triển”, khoa Động lực tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt  nhiệm vụ chính trị, kế hoạch đào tạo và phát triển các chuyên ngành mới trong công nghệ kỹ thuật ô tô nói riêng và ngành Động lực nói chung với các nhiệm vụ trọng tâm sau:

          Triển khai thực hiện các mục tiêu của Đề án Phát triển trường Cao đẳng lên đại học và  Khoa Kỹ Thuật ô tô trở thành một ngành mũi nhọn có chuyên môn sâu đáp ứng được nhu cầu của xã hội , coi đây là nhiệm vụ bao trùm và xuyên suốt trong cả giai đoạn 2012-2010, cũng là nhiệm vụ làm thay đổi chỉ vị trí của ngành trong lĩnh vực công nghệ ô tô.

          Nâng cao hiệu quả đào tạo các ngành nghề và các bậc học về lĩnh vực công nghệ ô tô, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển của khoa Động lực trong giai đoạn từ  năm 2012 -2020. Đẩy nhanh việc nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên , tiếp nhận và phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ ô tô, phát triển mạnh cơ sở hạ tầng và thiết bị máy móc hiện đại để giúp cho người học tiếp cận, chú trọng công tác đảm bảo chất lượng đào tạo, đây được coi là nhiệm vụ quan trọng sống còn của khoa.

          Bám sát nhiệm vụ chính trị của trung ương và địa phương nhằm định hướng đúng trong quá trình phát triển của khoa Động lực để phát huy hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực có trình độ và tay nghê cao đáp ứng với nhu cầu của xã hội. Rà soát, chấn chỉnh hoạt động chuyên môn thực hiện theo đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng là người học.

          Nâng cao năng lực hoạt động của Khoa Kỹ Thuật Ô tô và ngành công nghệ ô tô, vừa thực hiện các nhiệm vụ dạy người học có kiến thức, người có đạo đức tốt và có sức khỏe tốt, vừa thực hiện các dịch vụ đào tạo khác theo nhu cầu phát triển của xã hội về chuyên ngành Động lực. Góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trong điều kiện hội nhập và phát triển của đất nước.


Khoa Kỹ Thuật Ô Tô. Nhà X1 Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế - 70 Nguyễn Huệ - TP Huế

SĐT: 02343.2229166