Cơ sở vật chất của Khoa Kỹ Thuật Ô tô

Khoa Động lực gồm có 2 tổ bộ môn:

1/Tổ bộ môn động cơ:

Gồm có 5 phòng học thực hành với các thiết bị hiện đại phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành động cơ ô tô và mô tô - xe máy như:

- Các loại động cơ xăng và Diesel để thực hành đo kiểm và tháo lắp như Toyota, Honda …

- Các loại động cơ xăng và Diesel để vận hành và kiểm tra.

- Các loại xe máy để thực hành tháo lắp và kiểm tra.

- Cùng các dụng cụ đo kiểm chính xác và chẩn đoán động cơ hiện đại như: máy kiểm tra nồng độ khí xã CET - 2000C, máy chẩn đoán động cơ SUN - 1500 …và các mô hình hiện phục vụ tốt cho quá trình nghiên cứu và học tập của sinh viên.


2/ Tổ bộ môn khung gầm ô tô:

Gồm có  phòng học thực hành với các thiết bị hiện đại phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành ô tô và trang bị điện ô tô như:

- Các loại xe ô tô dùng để tháo lắp, kiểm tra và vận hành như: Toyota, U - oat, Renault…

- Các mô hình điện ô tô để thực hành và đo kiểm.

- Cùng các dụng cụ đo kiểm chính xác và chẩn đoán động cơ hiện đại như: thiết bị kiểm bệ thử phanh, kiểm tra và đánh pan điện ô tô EAU - 962 ….và các mô hình hiện phục vụ tốt cho quá trình nghiên cứu và học tập của sinh viên.


3/ Trung tâm Yamaha:

Gồm có một phòng giáo viên với đầy đủ trang thiết bị văn phòng, một phòng học lý thuyết và một phòng học thực hành được trang bị hiện đại như;

- Các loại xe máy của hãng Yamaha dùng để tháo lắp, đo kiểm và chẩn đoán như: xe máy CUXI, xe máy EXCITER, Xe máy NOUVO….- Cùng các dụng cụ đo kiểm chính xác và chẩn đoán động cơ hiện đại như: các bàn nâng, máy tháo lốp xe…- Các loại mô hình điện xe máy dùng để thực hành và kiểm tra.