Các chuyên ngành đào tạo của khoa Kỹ Thuật ô tô

Thu gọn Mở rộng
Hình thành từ những năm đầu tiên thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế và không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Hàng năm, sinh viên mới của khoa khoảng từ 600 đến 700 người. Khoa có cơ sở vật chất phục vụ cho viện giảng dạy đầy đủ và đa dạng, xưởng thực hành của khoa được trang bị những thiết bị, dụng cụ hiện đại.

XEM CHI TIẾT VỀ CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO CỦA KHOA KỸ THUẬT Ô TÔ >>>