Giới thiệu về Khoa Khoa học cơ bản

1. Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức:

-Trưởng khoa

-Hai tổ chuyên môn

      *Tổ Tự nhiên-Xã hội: 11 GV

      *Tổ Giáo dục: 7 GV         

2. Chức năng nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện quá trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập;

Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong đào tạo;

Biên soạn chương trình, giáo trình;

Quản lý và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giảng viên trong đơn vị theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

Đảm nhiệm giảng dạy các học phần Đại cương như Toán, Lý Đại cương, Hoá Đại cương, Pháp luật, Ngữ văn, GDTC và các học phần Lý luận chính trị.

Thành tích đạt được:

Về tập thể:

Nhiều năm liền được giấy khen “tập thể đạt giải nhất Hội thi GVDG cấp cơ sở”.

Được bằng khen của Bộ Công thương

Về cá nhân:          

Nhiều giáo viên trong khoa đã thể hiện thành công đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua việc ứng dụng CNTT và đã đạt được thành tích cao trong các kỳ Hội giảng cấp cơ sở, cấp tỉnh và toàn quốc như:

- Cô Trương Thị Ngọc Tuyết giải nhất GVDG cấp cơ sở, giải nhất GVDG cấp tỉnh và giải nhì GVDG toàn quốc năm 2009-2010.

- Cô Nguyễn Thị Hải Thương giải nhì GVDG cấp cơ sở năm 2007-2008

- Cô Hồ Thị Quỳnh Như giải nhì GVDG cấp cơ sở năm 2008-2009

- Thầy Hoàng Đức Diễn giải nhất GVDG cấp cơ sở năm 2008-2009

- Thầy Nguyễn Đình Tùng Luận giải nhất GVDG cấp cơ sở năm 2010-2011

- Cô Hồ Thị Hoài Ân giải nhì GVDG cấp cơ sở năm 2010-2011

Và nhiều giáo viên khác đạt giải ba trong các Hội thi GVDG cấp cơ sở.

Một số hình ảnh hoạt động: