Giới thiệu về Khoa Kinh tế

Khoa Kinh tế trực thuộc Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế được thành lập theo quyết định số 773/QĐ-CĐCNH ngày 21/11/2008 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Tiền thân của khoa Kinh tế là Tổ Kinh tế trực thuộc khoa Khoa học Cơ bản và sau đó là trực thuộc Ban Giám hiệu nhà trường.

Với hai chuyên ngành đạo tạo chính là Kế toán Doanh nghiệp và Tài chính ngân hàng, trong những năm qua, Khoa Kinh tế luôn đảm bảo chất lượng giảng dạy bằng việc kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy lý thuyết và đào tạo kĩ năng thực hành. Ngoài chương trình đào tạo được thiết kế một cách hợp lý, sinh viên khoa Kinh tế còn được tham gia nhiều sân chơi bổ ích do Liên chi Đoàn khoa tổ chức giúp sinh viên giao lưu, học hỏi cũng như phát triển kĩ năng mềm. Hàng năm, ngoài các chương trình học bổng khuyến khích học tập, học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó, Khoa Kinh tế còn có các suất học bổng đi du học tại các trường Cao đẳng và Đại học tại Thái Lan dành cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc. Đây là một trong những cơ hội hiếm có, giúp các sinh viên ưu tú của Khoa có điều kiện học tập, nghiên cứu xa hơn và tăng cơ hội việc làm cho các em.

Trong chiến lược xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế sẽ trở thành Trường Đại học Công nghiệp Huế và khoa Kinh tế được xem là một trong những khoa mũi nhọn của Nhà trường trong xu thế phát triển hiện nay.

SỨ MỆNH

Khoa Kinh tế chuyên đào tạo, nghiên cứu và tư vấn trong các lĩnh vực kế toán, tài chính, ngân hàng theo tiêu chí chất lượng cao, đạt trình độ tiên tiến nhằm cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực trong các lĩnh vực kinh tế, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Với mục tiêu “Đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội”, trong những năm qua, khoa Kinh tế, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã và đang là địa chỉ, nguồn cung cấp nhân lực “hấp dẫn” đối với các nhà tuyển dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và các tỉnh lân cận. Trên cơ sở coi trọng lý thuyết kết hợp với nâng cao năng lực thực hành cho sinh viên, ngoài chương trình đào tạo chính quy luôn được cập nhật những kiến thức mới nhất, khoa luôn đề cao việc kết hợp đào tạo tại trường với các cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho HSSV ngay trong quá trình học tập tại trường. Các bậc đào tạo được đa dạng hóa bao gồm đào tạo trình độ cao đẳng tín chỉ, cao đẳng nghề, trình độ trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề về các chuyên ngành: Kế toán, Tài chính Ngân hàng.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HIỆN NAY

Khoa Kinh tế hiện nay cung cấp các chương trình học một cách đa dạng hóa và được cập nhật, bổ sung hàng năm.

TT

Chương trình

Thời gian đào tạo

Bằng cấp

1

Cao đẳng tín chỉ Kế toán doanh nghiệp

03 năm

Cử nhân Kế toán doanh nghiệp

2

Cao đẳng tín chỉ Tài chính ngân hàng

03 năm

Cử nhân Tài chính ngân hàng

3

Trung cấp chuyên nghiệp ngành Kế toán

02 năm

 

4

Trung cấp chuyên nghiệp ngành Tài chính ngân hàng

02 năm

 

5

Trung cấp nghề hệ B

02 năm

 

6

Cao đẳng nghề Kế toán

03 năm

 

Thông tin chi tiết tham khảo tại http://tuyensinh.hueic.edu.vn/

 ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN VÀ HỌC SINH SINH VIÊN

Cùng với sự phát triển của Khoa, đội ngũ giảng viên từng bước gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Phần lớn giảng viên trẻ của Khoa hiện đang học tập nâng cao trình độ đồng thời tham gia các chương trình trao đổi tay nghề với các trường trong khối ASEAN. Khoa luôn tăng cường tuyển dụng và tiếp nhận đội ngũ giảng viên mới, đặc biệt là đội ngũ giảng viên có trình độ cao. Đồng thời với việc xây dựng đội ngũ, cơ cấu tổ chức của Khoa ngày càng được hoàn thiện, đội ngũ cán bộ trong Khoa luôn đoàn kết, có ý thức trách nhiệm cao, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Học sinh sinh viên trong Khoa tỏ ra khá nhanh nhạy trong việc tiếp thu các môn chuyên ngành, đồng thời luôn nhiệt tình, hăng hái tham gia các hoạt động của Đoàn trường, Hội sinh viên và các hoạt động xã hội khác.

 

(Ảnh: Giáo viên khoa Kinh tế tham gia hương trình trao đổi tay nghề với đại học Chaopraya – Thái Lan)

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

 - Về công tác đào tạo

          + Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các sản phẩm đào tạo đáp ứng yêu cầu xă hội về lĩnh vực Kinh tế;

+ Xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ;

+ Nghiên cứu, đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng cập nhật, hiện đại, phù hợp với điều kiện kinh tế và nhu cầu xã hội hiện nay;

+ Đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập phù hợp xu thế mới;     

       + Gắn liền đào tạo với nghiên cứu và hoạt động thực tiễn.

- Về công tác khoa học

Tăng cường hoạt động nghiên cứu phục vụ cho công tác đào tạo, tập trung nghiên cứu đổi mới, thống nhất nội dung, chương trình giảng dạy từng môn học.

Khoa luôn tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của tập thể giáo viên và sự phối hợp chặt chẽ với các đối tác và nỗ lực học tập chủ động của sinh viên, Khoa kinh tế sẽ ngày một phát triển vững chắc, góp phần vào sự phát triển chung của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế.(Ảnh: Sinh viên tham gia chương trình thực tập nghề nghiệp tại công ty Kiểm toán AAC – Đà Nẵng)