Cơ sở vật chất của Khoa Nhiệt lạnh

Hiện khoa Nhiệt lạnh - Xây dựng quản lý 8 xưởng thực hành với các trang thiết bị hiện đại:

1. Xưởng cơ bản: Nơi học tập các bài tập cơ bản của nghề nghiệp như: gia công ống đồng, sử dụng đồng hồ nạp gas, kiểm tra chất lượng lốc nén.v.v.  

2. Xưởng máy lạnh gia dụng: Nơi học sinh sinh viên thực tập thí nghiệm với các loại máy lạnh nhỏ trong gia đình như: tủ lạnh, tủ kem, frezer v.v.

3. Xưởng điều hòa không khí: Nơi học tập thí nghiệm liên quan hệ thống điều hòa không khí

4. Xưởng máy lạnh công nghiệp: Bố trí các mô hình máy lạnh công nghiệp

5. Xưởng hệ thống lạnh: Nơi bố trí hệ thống lạnh 1 cấp và 2 cấp

6. Xưởng tự động hóa: Học tập vận hành tự động hệ thống lạnh

7. Xưởng năng lượng mới: Nơi thực nghiệm các bài tập liên quan đến năng lượng mặt trời, năng lượng gió

8. Xưởng xây dựng: Đầy đủ các trang thiết bị nhằm giúp các bạn SV rèn luyện kỹ năng tay nghề về Xây dựng.

Thực tập lạnh cơ bản

Thực tập điều hòa ô tô

Thực tập điều hòa không khí

Thực tập lạnh dân dụng

Thực hành hệ thống lạnh công nghiệp

Thực hành hệ thống lạnh 2 cấp

Trung tâm lao động ngoài nước - Center of Overseas Labor - Colab ...

Thực hành Xây dựng