Các nhà tài trợ

Tài trợ chính

Hãng Sơn Boss


15.000.000 đ

Công ty TNHH SX-XD-TM-DV Minh An


15.000.000 đ

Ngân hàng Viettin Bank


15.000.000 đ

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học HUEIC


30 suất học bổng, 500.000đ/suất

Đồng tài trợ

Công ty Hạ Trắng


Áo thi đấu và tiền mặt

Vinaphone


Hiện vật và tiền mặt

Ngân hàng Đông Á


Hiện vật và tiền mặt

Công ty Phi Long


Hiện vật và tiền mặt

Công ty Đỉnh Bạch Mã & NI


Hiện vật và tiền mặt

Các đơn vị tham gia cuộc thi

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế

Trường Đại học Khoa học Huế

Trường Đại học Nông Lâm Huế