Thể lệ cuộc thi sáng tạo kỹ thuật HS-SV 2016

1. Nội dung và tiêu chí đánh giá sản phẩm dự thi

- Dựa trên nền tảng bo mạch Galileo được Intel cung cấp hoặc nền tảng TI do Texas Instrument cung cấp. Thí sinh chọn đề tài một cách độc lập để phát triển tạo ra sản phẩm ứng dụng. Sản phẩm tham gia Cuộc thi có thể liên quan đến các chủ đề sau (nhưng không hạn chế): Phần cứng, điều khiển thiết bị, hệ điều hành, ứng dụng…

- Tiêu chí chung để đánh giá sản phẩm dự thi:

+ Ý tưởng sáng tạo

+ Ứng dụng thực tiễn

+ Kế hoạch và kết quả thử nghiệm sản phẩm

+ Chất lượng và trình bày của báo cáo.

2. Hình thức

Cuộc thi được tổ chức thành 2 vòng:

- Vòng thi ý tưởng: Thí sinh đăng ký tham dự chuẩn bị ý tưởng và nộp cho Ban Tổ chức cuộc thi. Mỗi đơn vị đăng ký với Ban tổ chức tối đa không quá 10 ý tưởng. Ban Giám khảo chấm, chọn các ý tưởng xuất sắc nhất vào vòng chung khảo.

Vòng chung khảo: Các ý tưởng được đưa vào sản phẩm ứng dụng để tham gia vòng chung khảo. Sản phẩm được triển lãm, chấm trực tiếp để phân hạng cuộc thi.

Đơn vị không có các bộ kit theo quy định của BTC có thể đăng ký với BTC để có thể được chia sẻ bộ kit, tập huấn sử dụng để thực hiện ý tưởng.

3.  Đăng ký dự thi

Học sinh, sinh viên các trường đăng ký dự thi theo từng trường và nộp bản đăng ký lên Ban tổ chức cuộc thi. Các mốc quan trọng như sau:

- Đăng ký tham gia cuộc thi, số ý tưởng thông qua phòng QLKH (qlkh@hueic.edu.vn) trường CĐCN Huế đến hết ngày 12/12/2015

- Lịch nộp ý tưởng đến hết ngày 29/01/2016 qua email qlkh@hueic.edu.vn

- Lịch duyệt ý tưởng dự kiến ngày 29/01/2016.

- Công bố ý tưởng ngày 29/01/2016

Hồ sơ đăng ký gồm có:

- Thành viên từ 3-5 sinh viên (có danh sách kèm theo),

- Mẫu thuyết minh dự án (2 trang) trình bày vế ý tưởng, cách thực hiện và kế hoạch thực hiện.

4. Thời gian, địa điểm tổ chức thi

1. Thời gian cuộc thi vòng sơ khảo (theo từng trường): dự kiến ngày 29/01/2016,

2. Thời gian cuộc thi vòng chung khảo: 14/5/2016

5.  Giải thưởng của Cuộc thi

5.1. Số lượng Giải thưởng

- 01 giải Nhất.

- 02 giải Nhì

- 03 giải Ba

- 04 giải khuyến khích

5.2. Giấy chứng nhận tham dự Cuộc thi

Tất cả thí sinh dự thi vòng chung khảo sẽ được nhận Giấy chứng nhận tham dự Cuộc thi của Ban Tổ chức.

6. Tổ chức thực hiện

6.1. Các cơ quan chỉ đạo cuộc thi

- Ban tổ chức cuộc thi: Mỗi trường cử 2 thành viên tham gia BTC, trường CĐCN Huế cử 3 thành viên, có Quyết định của Hiệu trưởng trường CĐCN Huế

- Ban kỹ thuật cuộc thi: Mỗi trường cử 3 thành viên tham gia BKT, có Quyết định của Hiệu trưởng trường CĐCN Huế

6.2. Ban Giám khảo cuộc thi

- Ban Giám khảo cuộc thi gồm các chuyên gia công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và cơ khí do BTC chỉ định trên cơ sở đề nghị của các trường, có Quyết định của Hiệu trưởng trường CĐCN Huế

- Ban Giám khảo chịu trách nhiệm trước BTC về chuyên môn trong việc chấm thi, giải quyết khiếu nại, tổng hợp kết quả và đề xuất cơ cấu giải thưởng (nếu có phát sinh khác so với kế hoạch).

7. Kinh phí

- Từ đóng góp của các đơn vị: Mỗi đơn vị tham gia đóng góp 5 triệu đồng/đơn vị và mỗi đội tham gia đóng góp thêm 1 triệu đồng/đội,

- Từ vận động, quyên góp, tài trợ,

- Từ hỗ trợ của đơn vị đăng cai;

- Các đơn vị chịu trách nhiệm chi phí các khoản tự tập huấn, luyện tập, thiết bị và sinh viên dự thi của đơn vị mình;

Muốn biết thêm thông tin, kính đề nghị quý trường liên lạc theo địa chỉ:

Phòng QLKH – HTQT, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

ĐT: 054.3.834700 - Email: qlkh@hueic.edu.vn