Giới thiệu Hội thi tin học trẻ Tỉnh Thừa Thiên Huế

Hội thi Tin học trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế được tổ chức thường niên từ năm 1994 dành cho học sinh các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn Tỉnh do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tỉnh Thừa Thiên Huế.  Giai đoạn 2012 - 2017,  Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế  phối hợp đăng cai tổ chức Hội thi.  Hội thi nhằm cổ vũ phong trào thi đua học tập và ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đồng thời đẩy mạnh phong trào tin học trẻ, phát hiện bồi dưỡng tài năng tin học trẻ trên địa bàn toàn tỉnh, phát hiện, tuyển chọn tài năng trẻ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, tổ chức đội hình đại diện Tỉnh Thừa Thiên Huế dự thi cấp toàn quốc do Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

 

 

THÔNG TIN THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC HỘI THI:

Ban Thanh niên trường học Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế

Số 32, đường Trần Thúc Nhẫn, Thành Phố Huế

Điện thoại: 0543. 833.535

Email: tntruonghochue@gmail.com

Hoặc                                                 

Đoàn trường CĐ Công nghiệp Huế

Số 70, đường Nguyễn Huệ, Thành Phố Huế

Email: thanhnien@hueic.edu.vn