Chi tiết

Khảo sát mức hài lòng của sinh viên Đợt 1 (12-2020)
Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Nhà trường tiến hành thăm dò mức hài lòng của sinh viên về các học phần đã học. Nhà trường mong muốn và khuyến khích sinh viên đánh giá một cách nghiêm túc, thẳng thắn. Thông tin cá nhân của sinh viên sẽ được hệ thống bảo mật tuyệt đối.

Để tiến hành đánh giá sinh viên thực hiện các bước sau:

+ Đăng nhập vào tài khoản cá nhân trên trang sinhvien.hueic.edu.vn.

+ Sau khi đăng nhập thành công vào cổng thông tin sinh viên, sẽ có 1 màn hình Danh sách phiếu khảo sát được hiển thị.

+ Sinh viên click chọn phiếu khảo sát (PHIẾU THĂM DÒ MỨC HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI HỌC) sẽ hiển thị màn hình chi tiết phiếu khảo sát

+ Sinh viên khảo sát cho tất cả các học phần đã đăng ký trong học kỳ

+ Sau khi trả lời toàn bộ các câu hỏi, hãy bấm nút GỬI để hoàn tất khảo sát

Sinh viên thực hiện khảo sát hết tất cả các phiếu khảo sát bắt buộc mới được truy cập vào các chức năng của trang cá nhân

Thời gian khảo sát: từ ngày 03/12/2020 đến hết ngày 31/01/2021

Ngày gửi: 4/12/2020
Số người đã xem: 1642

Các thông báo mới
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 17CD, 18CL về trước; 17TCA, 17TCB; 18TCA, 18TCB  (29/4/2021) 
 Thông báo kế hoạch thi TN VH khóa 18TCB và thi lại TN hệ niên chế. (13/4/2021) 
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP CÁC KHÓA 16CD VỀ TRƯỚC, 17TCA, 17TCB, 18TCA đợt xét tháng 12/2020 (22/3/2021) 
 Kế hoạch thi lần 2 các khóa HK1, 2020-2021 (25/2/2021) 
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 hệ TC-B (20/1/2021) 
 Thông báo thu học phí kỳ II năm học 2020-2021 (14/1/2021) 
 Thông báo lùi Thời gian đăng ký học ONLINE, HK2 năm học 2020-2021 của Khóa 20CD (12/1/2021) 
 QUY ĐỊNH VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN (29/12/2020) 
 Kế hoạch học tập GDQPAN khóa 20CD và 20TC-B (28/12/2020) 
 về việc xét chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ theo kết quả thi kết thúc học phần  (25/12/2020) 


Các thông báo khác
 Thông báo tuyển dụng (27/11/2020)
 Thông báo đăng ký làm thẻ ATM cho sinh viên khóa 20-Đối tượng chính sách nội trú (16/11/2020)
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 16CD về trước; 17TCA, B; 18TCA (13/11/2020)
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2020-2021-Hệ Trung cấp B (4/11/2020)
 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2020-2021 (4/11/2020)
 THÔNG BÁO VỀ VIỆC HỌC TIẾNG NHẬT 1 CỦA LỚP 19CDDC11 VÀ KHÓA 20CD (25/10/2020)
 Thông báo tuyển dụng (23/10/2020)
 THỜI GIAN NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC ĐỢT XÉT THÁNG 7/2020 CÁC KHÓA 12CD, 14CD, 15CD, 16CD, 17TCB, 18TCA (16/10/2020)
 Thông báo nghỉ học ngày 17 tháng 10 năm 2020 (16/10/2020)
 Thông báo về Thời gian đi học trở lại sau thời gian nghỉ do bão lụt. (14/10/2020)
Quay lại