Chi tiết

Thông báo lùi Thời gian đăng ký học ONLINE, HK2 năm học 2020-2021 của Khóa 20CD
SV khóa 20CD và các SV đăng ký học lại, học cải thiện điểm với Khóa 20CD đăng ký học ONLINE từ ngày 18/01/2021 đến ngày 26/01/2021 (thay vì từ ngày 14/01/2021 đến ngày 25/01/2021 như thông báo trước đây)

Ngày gửi: 12/1/2021
Số người đã xem: 1386
Quay lại