Chi tiết

Thông báo thời gian đăng ký online các học phần Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023
Phòng ĐT-CTSV thông báo thời gian đăng ký online các học phần Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023 như sau:

*Khóa 20CD (3 năm), 21CD, 21TCB, 22CL:

- CVHT, GVCN đăng ký học trên phần mềm cho HSSV: từ ngày 22/12/2022 đến ngày 25/12/2022.

- HSSV điều chỉnh, bổ sung lịch học (nếu có): từ ngày 26/12/2022 đến ngày 28/12/2022.

*Khóa 22CD, 22TCA, 22TCB:
- CVHT, GVCN đăng ký học trên phần mềm cho HSSV: từ ngày 26/12/2022 đến ngày 01/01/2023.
- HSSV điều chỉnh, bổ sung lịch học (nếu có): từ ngày 02/01/2023 đến ngày 07/01/2023.
*HSSV các khóa đăng ký học lại, học cải thiện, học bổ sung theo thời gian cụ thể như sau:

- Học cùng với Khóa 20CD, 21CD, 21TCB, 22CL: HSSV tự đăng ký online từ ngày 26/12/2022 đến ngày 28/12/2022.

- Học cùng với Khóa 22CD, 22TCA, 22TCB: HSSV tự đăng ký online từ ngày 02/01/2023 đến ngày 07/01/2023.

Ngày gửi: 10/12/2022
Số người đã xem: 9729

Các thông báo mới
 Kế hoạch thi lần 2 HK2 và kỳ phụ năm học 2023-2024 các Khóa (18/6/2024) 
 Kế hoạch xét tốt nghiệp Khóa 21CD (cả chương trình 2.5 năm và 3 năm) (20/5/2024) 
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC CÁC KHOÁ 20CD TRỞ VỀ TRƯỚC, 22CL(1 NĂM) TRỞ VỀ TRƯỚC, 21TCA VÀ 21TCB TRỞ VỀ TRƯỚC - ĐỢT XÉT THÁNG 03/2024 (26/4/2024) 
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024-Hệ TC-B (1/4/2024) 
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 (1/4/2024) 
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng giảng viên (27/3/2024) 
 Kế hoạch bế giảng và Quyết định đính kèm danh sách sinh viên tốt nghiệp các khóa 21CD, 22CL, 22TCA (26/3/2024) 
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các Khoá: Từ Khóa 20CD trở về trước, 22CL(1 năm) trở về trước, 21TCA và 21TCB trở về trước (4/3/2024) 
 Thông báo thanh lý tài sản (2/2/2024) 
 Thông báo Thanh lý phế liệu lưu kho (25/1/2024) 


Các thông báo khác
 Kế hoạch Thi lại HK1, năm học 2022-2023 các khóa (6/12/2022)
 Kế hoạch bế giảng khóa 20TCB, 21CL (6/12/2022)
 Thông báo nộp tiền học phí An ninh Quốc phòng Khóa 22CD (5/12/2022)
 Kế hoạch xét Tốt nghiệp các khóa 20CD (2,5 năm); 21TCA và 21CL (1,5 năm) (10/11/2022)
 Nghiệm thu chương trình đào tạo ngành Kế toán doanh nghiệp hệ Trung cấp (3/11/2022)
 Thông báo về việc hợp đồng lao động (12/10/2022)
 Kênh thông tin hỗ trợ việc làm cho sinh viên (4/10/2022)
 Thông báo nộp tiền học phí GDQPAN năm học 2022-2023 (3/10/2022)
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các khóa từ khóa 19CD, 20CL, 19TCB, 20TCA về trước (13/9/2022)
 Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tuyển dụng viên chức (13/9/2022)
Quay lại