Chi tiết

Kế hoạch xét tốt nghiệp các khoá
Phòng ĐT-CTSV thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp các khoá như sau:

1. Đối với Khoá 21TCB, 22TCA, 22CL 1 năm:
- Từ ngày 21/8/2023 đến ngày 25/8/2023: Dò chương trình, hoàn thiện điểm Tổng kết và Chuẩn đầu ra.
- Từ ngày 28/8/2023 đến ngày 31/8/2023: Phòng ĐT-CTSV xét tốt nghiệp.
- Từ ngày 05/9/2023 đến 07/09/2023: Khoa kiểm dò và phản hồi (nếu có).
- Từ ngày 08/9/2023: Phòng ĐT-CTSV lên danh sách HSSV đủ điều kiện tốt nghiệp và in bằng Tốt nghiệp.
Kế hoạch bế giảng và phát Bằng tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau.

2. Đối với Khoá 20CD về trước, 21CL về trước, 21TCA và 20TCB về trước:
- Phòng ĐT-CTSV hoàn thành điểm Tổng kết sau khi Thi lại HK2, 2022-2023: 15/09/2023.
- Thời gian HSSV đề xuất xét tốt nghiệp ở trang cá nhân: từ ngày 05/9/2023 đến ngày 20/9/2023.
- Thời gian Phòng ĐT-CTSV xét tốt nghiệp:
+ Ngày 21, 22/9/2023: Tổng hợp dữ liệu đề xuất xét tốt nghiệp.
+ Từ ngày 25/9/2023 đến 29/9/2023: xét các Khoá bậc Cao đẳng.
+ Từ ngày 02/10/2023 đến 06/10/2023: xét các Khoá bậc Cao đẳng liên thông và Trung cấp.
- Thời gian nhận Giấy chứng nhận tạm thời: Từ chiều ngày 13/10/2023 tại Văn phòng 1 cửa (Nhà M tầng 1).
- Thời gian nhận Bằng tốt nghiệp chính thức nhà trường sẽ thông báo sau.

Ngày gửi: 21/8/2023
Số người đã xem: 7142

Các thông báo mới
 Kế hoạch thi lần 2 HK2 và kỳ phụ năm học 2023-2024 các Khóa (18/6/2024) 
 Kế hoạch xét tốt nghiệp Khóa 21CD (cả chương trình 2.5 năm và 3 năm) (20/5/2024) 
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC CÁC KHOÁ 20CD TRỞ VỀ TRƯỚC, 22CL(1 NĂM) TRỞ VỀ TRƯỚC, 21TCA VÀ 21TCB TRỞ VỀ TRƯỚC - ĐỢT XÉT THÁNG 03/2024 (26/4/2024) 
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024-Hệ TC-B (1/4/2024) 
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2023-2024 (1/4/2024) 
 Trường CĐCN Huế tuyển dụng giảng viên (27/3/2024) 
 Kế hoạch bế giảng và Quyết định đính kèm danh sách sinh viên tốt nghiệp các khóa 21CD, 22CL, 22TCA (26/3/2024) 
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các Khoá: Từ Khóa 20CD trở về trước, 22CL(1 năm) trở về trước, 21TCA và 21TCB trở về trước (4/3/2024) 
 Thông báo thanh lý tài sản (2/2/2024) 
 Thông báo Thanh lý phế liệu lưu kho (25/1/2024) 


Các thông báo khác
 Thông báo thời gian đăng ký online các học phần trên phần mềm Học kỳ 1-2023-2024 (18/7/2023)
 Danh sách sinh viên tốt nghiệp Khóa 20CD (3 năm) và Thời gian nhận bằng TN chính thức (30/6/2023)
 Kế hoạch thi lần 2 Học kỳ 2 và năm học 2022-2023 các Khóa. (7/6/2023)
 THÔNG BÁO NHẬN BẰNG CHÍNH THỨC CÁC KHOÁ 20CD VỀ TRƯỚC, 21CL VỀ TRƯỚC, 21TCA VÀ 20TCB VỀ TRƯỚC (22/5/2023)
 Danh sách HSSV được công nhận tốt nghiệp đợt xét tháng 4/2023 (26/4/2023)
 Kế hoạch bế giảng khóa 20CD (2.5 năm), 21CL (1.5 năm) và 21TCA (7/3/2023)
 Kế hoạch Xét tốt nghiệp các Khoá 20CD về trước, 21CL về trước, 21TCA và 20TCB về trước (7/3/2023)
 Thông báo tuyển dụng viên chức và giảng viên hợp đồng (28/2/2023)
 Thông báo thu học phí Học kỳ II năm học 2022-2023 (22/2/2023)
 THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN THI LẦN 2 HK1, 2022-2023 CÁC KHÓA 20CD, 21CD, 21CL, 22CL, 21TCB, 21TCA (10/2/2023)
Quay lại